آیا سرطان رحم کشنده است؟

سرطان رحم که به عنوان سرطان آندومتر نیز شناخته می شود، نوعی سرطان است. که پوشش داخلی رحم را تحت تاثیر قرار می دهد. این شایع ترین سرطان دستگاه تناسلی زنان است. سالانه هزاران زن را مبتلا می کند. سرطان رحم می تواند کشنده باشد. اما نتیجه آن به عوامل متعددی از جمله مرحله سرطان، … ادامه خواندن آیا سرطان رحم کشنده است؟