دکتر نفیسه مویدنیا
تزریق چربی به واژن

تزریق چربی به واژن

همان طور که گفته شد، یکی از راه حل های درمان شلی و افتادگی واژن تزریق چربی به آن می باشد. این چربی ها معمولا از بخش های مختلف نظیر شکم برداشته می شود و سلول های سالم آن جدا شده و به موضع تزریق می شود. این کار منجر به شادابی، جوانی، رفع مشکل افتادگی و زیباتر شدن واژن می گردد.