دکتر نفیسه مویدنیا
تنگ کردن واژن

تنگ کردن واژن

تنگ کردن واژن یکی از چندین راهی است که به منظور جوانسازی و تقویت اعتماد به نفس خانم ها به کار گرفته می شود. البته این روش از ابتدا بیشتر جنبه درمانی داشت و به مروز از لحاظ زیبایی نیز مورد توجه قرار گرفت. اما برای چه افرادی مناسب است؟ زنانی که دچار افتادگی و یا شلی واژن باشند. حال بسته به نوع و شدت مشکل آن ها یکی از بهترین روش های تنگ کردن واژن انتخاب می شود.