کولپوسکوپی

کولپوسکوپی یک روش تشخیصی ساده است که توسط متخصص زنان و زایمان برای بررسی دهانه رحم انجام می‌شود. در این روش، پزشک با استفاده از دستگاهی به نام کولپوسکوپ، سلول‌های دهانه رحم را از نظر سرطان دهانه رحم بررسی می‌کند.