شما میتوانید برای دریافت مشاوره آنلاین روی لینک زیر کلیک کرده و از خدمات دریافت نویت حضوری، گفتگوی متنی و مشاوره تلفنی با خانم دکتر نفیسه مویدنیا واقع در : گیلان، رشت، چهار راه گلسار ، روبروی داروخانه شبانه روزی گلسار ، کوچه حق شناس ساختمان پزشکان آبان ، طبقه پنجم
استفاده کنید.