آیا تنبلی تخمدان یا تخمدان پلی کیستیک قابل درمان است؟