انواع بیماری زنان

درمان قرمزی واژن

قرمزی واژن نشانه چیست ؟

قرمزی واژن به وضعیتی اشاره دارد که پوست و بافت‌های داخلی واژن به طور غیرطبیعی قرمز شده‌اند. این ممکن است