انواع قرص ضد بارداری

کراتین مو در بارداری

کراتین مو در بارداری

استفاده از کراتین برای مراقبت از موها به طور کلی برای زنان باردار منع شده است. این به دلیل این

عوارض قرص های ضد بارداری

قرص‌های ضدبارداری یکی از روش‌های معمول برای جلوگیری از بارداری ناخواسته هستند. این قرص‌ها حاوی هورمون‌هایی هستند که تنظیم کننده‌ی