چگونه بهترین متخصص زنان رشت را بیابم؟

دریافت کنید هیچ چیز بهتر از دریافت توصیه مستقیم از فردی که با او نزدیک هستید و از مراقبت های زنان و زایمان خود راضی است، نیست. در مورد افرادی که رابطه خوبی با پزشک بهترین متخصص زنان و زایمان رشت خود دارند بپرسید.

در همین حال، برخی از ذینفعان می گویند این تصور مبنی بر اینکه زنان زنان زایمان زنان را ترجیح می دهند اغراق آمیز است. بررسی 23 مطالعه نشان می دهد که حدود 41٪ از بیماران OB-GYN در مورد جنسیت ارائه دهنده خود هیچ ترجیحی ندارند، در حالی که 8٪ گفتند که آنها مرد را ترجیح می دهند.

و چندین پزشک متخصص زنان گفته اند که تمرکز بر جنسیت مهارت های زنان را به زیست شناسی کاهش می دهد و بیماران ناسازگار با جنسیت را در نظر نمی گیرد. آلیسون جاکوبی، متخصص زنان و زایمان که بخشی از مرکز عالی سلامت تراجنسیتی ها در دانشگاه کالیفرنیا، سانفرانسیسکو است ، خاطرنشان کرد: “من هرگز بچه دار نشده ام، پس از درد زایمان چه می دانم؟ همه چیز به ارتباط و همدلی مربوط می شود و کمتر به جنسیت ارائه دهنده مربوط می شود.”

انجماد تخمک

کم خونی در بارداری

مقدمه بدن ما هنگام باردار شدن تغییرات چشمگیری را تجربه می کند. میزان خون در بدن شما حدود 20-30 درصد افزایش می یابد که باعث

مطالعه بیشتر »