بهداشت قاعدگی

استحمام در دوران قاعدگی

سوال مخاطب: ایا حمام در دوران پریودی مضر است؟ پاسخ: خیر . حمام کردن روزانه بلکه از لحاظ بهداشتی مفید