بوی بد زیر بغل بعد از لیزر

لیزر-موهای-زائد--سرطان-زاست

لیزر موهای زائد

آیا از موهای زائد خود خسته شده اید؟ آیا از اینکه هر روز باید وقت بگذارید و آنها را اصلاح