تست نوار قلب جنین

تست نوار قلب جنین

سوال مخاطب: ایا شما در مطب دستگاه تست نوار قلب جنین دارید؟ پاسخ: بله