زایمان طبیعی

زایمان

سوال مخاطب : برای زایمان با بیمه ها قرارداد دارید ؟ پاسخ : بله ... ادامه مطلب

زایمان طبیعی

سوال مخاطب: سلام من 27 ساله و باردار 8 ماهه هستم آیا شما زایمان طبیعی انجام میدید؟ پاسخ: سلام بله ... ادامه مطلب

زایمان طبیعی

مقدمه مواردی که درباره زایمان باید بدانیم زایمان می تواند تجربه زیبایی باشد اما به دلیل درد و ناراحتی پیش ... ادامه مطلب