غربالگری سرطان سینه

غربالگری سرطان پستان

سوال مخاطب: مادر من در 30 سالگی دچار سرطان سینه شدند و من راجب این موضوع بسیار استرس دارم آیا