لیزر زگیل تناسلی در رشت

درمان زگیل تناسلی با لیزر در رشت

زگیل تناسلی

زگیل تناسلی از سری بیماری های همه گیری می باشد که در میان مردان و زنان شایع است. این نوع