مزایای قرص ض بارداری

عوارض قرص های ضد بارداری

قرص‌های ضدبارداری یکی از روش‌های معمول برای جلوگیری از بارداری ناخواسته هستند. این قرص‌ها حاوی هورمون‌هایی هستند که تنظیم کننده‌ی