هزینه ترمیم بکارت سال 99

ترمیم-پرد-بکارت

ترمیم پرده بکارت

هایمن یا پرده بکارت، یک بافت غشایی بسیار نازک است که معمولاً در دهانه واژن خانم ها قرار گرفته است.