پریود دردناک

قاعدگی دردناک

سوال مخاطب: من مجرد هستم و 24 سال سن دارم و پریود دردناک دارم ، قابل درمان است؟ پاسخ: بله