کاپ قاعدگی

کاپ قاعدگی

سوال مخاطب: ایااستفاده از کاپ قاعدگی در دوره پریودی عوارض دارد؟ پاسخ: خیر