آیا تنبلی تخمدان یا تخمدان پلی استیک قابل درمان است؟