علائم بارداری پوچ

بارداری پوچ

بارداری پوچ

بارداری پوچ یا پوکی‌باری به وضعیتی اشاره دارد که در آن تخمک تخمدان‌ها در دستگاه تناسلی زنانه به صورت ناقص