مسمومیت حاملگی

مسمومیت بارداری

سوال مخاطب: من باردار هستم و علایم مسمومیت حاملگی را دارم.ایا درمان دارد؟ پاسخ: بله